USG Narządu Ruchu (Ortopedyczne)

USG mięśni 

Ultrasonografia pozwala na bardzo precyzyjną diagnostykę urazów mięśni. Daje możliwość  oceny rozległości krwiaków, procesów naprawczych w tkance mięśnia, oraz zmian wtórnych pozostałych w obszarze zorganizowanego (zaleczonego) wylewu krwawego daje również możliwość  oceny stopnia  urazów związanych z częściowym lub całkowitym zerwaniem aparatu więzadłowego mięśnia. Wyjatkowość metody wynika także z możliwości wykonania badania dynamicznego, co zwiększa czułość metody .

 

USG ścięgna Achillesa  

Z powodu dostępności ścięgna badaniu (położenie podskórne) oraz wysokiej rozdzielczości współczesnych aparatów ,ultrasonografia jest współcześnie uznawana za podstawową i najlepszą metodą badania tego ścięgna.

Badanie USG ścięgna Achillesa w przypadku nagłego ograniczenia ruchomości u przewlekle chorych np.z  cukrzyca, chorobami zapalnymi (po sterydoterapii) ,a także u sportowców (zarówno profesjonalnych jak i amatorów) pozwala ocenić i różnicować stany przebiegające z  przerwaniem (częściowym /całkowitym) ścięgna Achillesa.

 

USG stawu kolanowego (USG kolana) 

Badanie USG stawu kolanowego odgrywa ogromną rolę w ocenie kolana pourazowego ( po wcześniejszej diagnostyce ewentualnego urazu elementów kostnych w badaniu RTG) – pozwala na wykluczenie uszkodzeń i oceny ich rozległości w zakresie aparatu więzadłowego oraz ścięgien. Ponadto w dużym zakresie umożliwia diagnostykę przyczyn bólu, przeskakiwania, blokowania się stawu a także takich objawów jak ograniczenie wyprostu czy zgięcia w stawie.

 • Ocena zachyłków stawu kolanowego ( pod kątem ilości płynu w stawie )
 • Ocena błony maziowej ( jeśli widoczna – ocena błony pod kątem zapalenia )

Diagnostyka ścięgien mięśni stabilizatorów stawu kolanowego:

 • Ścięgno mięśnia czworogłowego
 • Ścięgno mięśnia dwugłowego uda
 • Ścięgno mięśnia półbłoniastego
 • Ścięgno mięśnia półścięgnistego
 • tzw. Gęsiej stopy

Ponadto:

 • Ścięgno mięśnia podkolanowego
 • Pasmo biodrowo piszczelowe – przyczep dystalny
 • Ścięgna mięśni brzuśców mięśnia brzuchatego łydki

Diagnostyka aparatu więzadłowego:

 • Kompleks więzadła pobocznego bocznego oraz przyśrodkowego
 • Więzadło rzepki
 • Troczki rzepki
 • Często możliwa jest ocena więzadeł krzyżowych
  – przedniego tylnego lub obu ( w zalezności od warunków anatomicznych).

Ocena łąkotek:

 • Łąkotki oceniamy w zakresie rogów przednich i tylnych -możliwe jest rozpoznanie dużych pęknięć ,zmian zwyrodnieniowych i odczynów okołołąkotkowych ,małe pęknięcia możemy podejrzewać.

 Diagnostyka powierzchni kostnych:

 • Guzowatości kości piszczelowej, wyniosłości Gerdy’ego, powierzchni rzepki ,powierzchni kłykci kości udowych oraz bruzdy międzykłykciowej, dostępnej badaniu części szpary stawu ( brzegi ) udowo – piszczelowego, głowy strzałki
 • Ocena chrząstki szklistej na powierzchniach obciążanych kłykci kości udowej
 • Ocena ukształtowania powierzchni stawu udowo - rzepkowego oraz chrząstki szklistej w tym stawie, ( jeśli możliwe anatomicznie )
 • Ocena struktur dołu podkolanowego – naczyń ,nerwów ,kaletek maziowych, – jeśli wystąpią wskazania
 • Badanie USG pozwala wykryć wolne ciała stawowe ( tkankę chrzęstną, kostną ) a także powietrze ( diagnostyka infekcji ), oraz ciała obce  ( wielkości nawet do 1,5mm ).

 

USG stawu barkowego (USG barku) 

Badanie USG stawu barkowego przeprowadza się celem diagnostyki bólu, ograniczenia ruchomości ,ewentualnie ograniczenia siły mięśniowej i zakresu ruchów w stawie. Obecnie uważa się, że z względu na możliwość przeprowadzenia badania dynamicznego pozwalającego na zobrazowanie poszczególnych składowych stawu w ruchu i prześledzenia ich wzajemnej interakcji ,jest to metoda pozwalająca w wyczerpujący sposób określić przyczynę większość powszechnie spotykanych stanów dyskomfortu ,często określanych  pojęciem „bolesnego barku".

Najczęściej spotykaną przyczyną ograniczenia wydolności stawu barkowego jest całkowite bądź częściowe uszkodzenie ścięgien mięśni poruszających głową kości ramieniowej w panewce stawu barkowego . Ścięgna te otaczają jakby głowę kości ramieniowej tworząc tzw. Stożek rotatorów, niekiedy określany jako pierścień rotatorów.

 

Diagnostyka pierścienia rotatorów obejmuje obrazowanie:

 • Ścięgna mięsnia nadgrzebieniowgo
 • Ścięgna mięsnia podgrzebieniowgo
 • Ścięgna mięsnia podłopatkowego
 • Do innych przyczyn niewydolności barku należy często spotykane naciągnięcie naderwanie lub przerwanie ścięgna głowy długiej mięśnia dwugłowego ramienia, a także jego przyparcie lub zwichnięcie poza guzek mniejszy głowy kości ramieniowej.

Ocena obejmuje:

 • Lokalizacje ścięgna mięśnia
 • Określenie obrzęku okołościęgnistego
 • Ocena ciągłości włókien ścięgna

Do ważnych cech patologii stawu barkowego należy zwiększona ilość płynu w stawie .Badanie ultrasonograficzne pozwala na niezwykle czułą ocenę obecności ilości płynu w:

 • kaletce podbarkowo podnaramiennej
 • zachyłku tylnym stawu barkowego.
 • Ważną zaletą badania USG kaletek jest możliwość wykrycia struktur wewnątrzstawowych ,takich jak zorganizowany włóknik, sole wapnia ,wolne ciała stawowe (np. oderwane fragmenty obrąbka stawowego).

  Badanie USG pozwala ponadto na ocenę stawu barkowego pod katem zmian urazowych, ewentualnie zwyrodnieniowych, wewnątrzstawowo - na podstawie ciągłości obrysów głowy kości ramieniowej oraz zewnątrzstawowo - stawu barkowo obojczykowego oraz więzadła kruczo barkowego.

 

USG stawu łokciowego (USG łokcia)

Ultrasonografia stanowi doskonałą metodę oceny wysięku i stanu zapalnego w stawach łokciowych ( zarówno wykrywania stanu zapalnego jako przyczyny bólu jak i oceny jego zaawansowania w trakcie procesu leczniczego - monitorowanie postępów leczenia). Ponadto umożliwia ocenę ciał wolnych w stawie łokciowym. Jest niezastąpioną metodą służąca ocenie przyczepów bliższych aparatu ścięgnistego mięśni prostowników nadgarstka ( umożliwia wykrycie obrzęku stanów zwyrodnieniowych, przeciążenia naderwania oraz całkowitego przerwania ciągłości ścięgien tych mięśni ) - wymienione patologie widoczne w częstym zespole bólowym łokcia określanym jako łokieć tenisisty.

USG jest najszybszą i wysoko czułą metodą rozpoznawania podobnych patologii strony przyśrodkowej stawu - ( przyczepów ścięgnistych mięśni zginaczy nadgarstka ) zespół określany jako łokieć golfisty.

Ponadto w ocenie stawu łokciowego zwiera się ocena przyczepów dalszych mięśni dwugłowego i trójgłowego ramienia, która jest ważna dla oceny motoryki stawu łokciowego oraz stanowi element wpływający na funkcję obręczy barkowej.

Ultrasonografia może być traktowana jako metoda pomocnicza służąca ocenie powierzchni kostnych, części kostnych objętych torebką stawową stawu łokciowego oraz powierzchni chrzęstnych zapewniających ruchomość w stawie.

 

USG dłoni (nadgarstka) 

Ultrasonograficzne badanie dłoni znajduje szerokie zastosowanie w diagnostyce bólów, obrzęków, zapaleń oraz zaburzeń czucia.

Badanie USG pozwala na ocenę rozległości i lokalizacji zapalenia - w przypadku zdiagnozowanych chorób zapalnych pozwala na określanie postępów procesu leczniczego ewentualnie udziela cennych wskazówek diagnostycznych ( ultrasonografia jest bardzo czułą metodą pozwalającą na wykrywanie i ocenę zaawansowania procesów zapalnych ).

Diagnostyka zarówno pourazowych jak i chronicznych bólów nadgarstka. W USG możliwa jest ocena aparatu wiązadłowego nadgarstka.

 

USG stawu skokowego (USG stopy) 

Badanie stopy pozwala na szybka wysokoczułą diagnostykę pourazowego stawu skokowego (skręcenia, zwichnięcia, stłuczenia) diagnostyka ta sprowadzająca się do oceny ciągłości, stopnia uszkodzenia włókien, obrzęku, procesów reparacyjnych w obrębie więzadeł skokowych jest źródłem natychmiastowych wskazówek wpływających na plan procesu leczniczego.

Diagnostyka stopy pozwala ponadto udzielić cennych wskazówek diagnostycznych w przypadku bólów przewlekłych, połączonych z obrzękiem zaczerwienieniem itp. (diagnostyka stanów zapalnych ich nasilenia rozległości powikłań). Z pewnymi ograniczeniami badanie to pozwala na ocenę powierzchni kostnych - badanie jedynie powierzchowne! ( Badanie kości przeprowadza się metodą klasycznej rentgenodiagnostyki a dokładnie bada się je w rezonansie magnetycznym).